img
  • ARDNŞ və KBR LLC nin ortaq olaraq layihə idarə edilməsi üzrə, Neft Emalı Zavodunun yenidən qurulması və genişləndirilməsinə dair qərar vermişdir.
  • CES Azfen J.V ilə müqaviləsində, sahədə qurduğu labaratoriyada testlər, yoxlamalar, və layihəyə nəzarət işləri aparmaqdadır.