• CES MMC 3-cü tərəf şirkəti kimi xüsusiyyətləri qərəzsiz və obyektiv olmasıdır. Bu xüsusiyyətin qorunması və davamlı inkişafının təminatı istiqamətində Bütövlük, Təhlükəsizlik, Ətraf Mühitin qorunması və Keyfiyyət İdarəetmə Sistemini siyasəti mövcuddur. Sözügedən siyasətin məqsədi bütün mövcud və potensial Müştərilərin gözləntilərinı cavab verən xidmət təqdim etməkdir.

 • CES MMC bu Keyfiyyətə Nəzarət və SƏTƏM Siyasətinin funksiyası və tətbiqinin bütün səviyyələrində məlumatlandırılmış, həyata keçirilmiş, başa düşülmüş və saxlanılmasını təmin etmək üçün bütün zəruri addımları atmışdır:

 • Tikinti sahələrində təhlükəsiz təcrübələr, laboratoriya testləri və təhlükəsiz iş mühiti

 • Davamlı inkişaf, bununla yanaşı çirklənmənin qarşısının alınması

 • Bütün müəyyən edilmiş risklərin qiymətləndirilməsi, eləcə də müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən olunması

 • Təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı fövqəladə hallara hazırlıq daxil olmaqla, layihə dəstəyi personalının təhlükəsizlik idarəetmə bacarıqlarının davamlı təkmilləşdirilməsi

 • Tətbiq olunan qanuni tələblərə uyğunluğu, şirkətin qeydiyyata alındığı digər tələbləri və onun ekoloji aspektlərinin müəyyənləşdirilməsi

 • Zədələnmənin və xəstəliyin qarşısının alınması istiqamətində davamlı inkişaf 

 •  Bu QHSE standartları aşağıda göstərilən tələblərə cavab verən birləşdirilmiş QHSEMS əməliyyatları vasitəsilə əldə ediləcəkdir:

 • Keyfiyyət İdarəetmə Standartı ISO 9001: 2015

 • Əməyin Mühafizəsi Standartı İSO 45001:2018

 • Ətraf Mühitin İdarəedilməsi Standartı ISO 14001: 2015.

 • Mövcud Siyasətimiz təşkilatımızın adından və nəzarəti altında işləyən bütün şəxslər tərəfindən fərdi İMS öhdəlikləri barədə məlumatlandırılmaq niyyəti ilə, başa düşülür həyata keçirilir və saxlanılır. Şirkətimizin siyasəti, Holdinqin müştəriləri, təchizatçıları və tədarükçiləri üçün mövcud olan İMS proseduralarıın məqsədlərini və hədəflərini müəyyənləşdirmək və nəzərdən keçirmək üçün bir çərçivə təmin etməkdir.Xəzər Mühəndislik Xidmətləri Təhlükəsizliyinin əsas məqsədi, təchizat zəncirində təhlükəsizlik risklərinin müəyyənləşdirilməsi, onların aradan qaldırılması və azaldılmasına kömək edən strategiyaları təmin etməkdir.Bizim komandamızın əsas vəzifəsi tərəfdaşlarımız və müştərilərimizlə sıx əməkdaşlıq etmək, onların ehtiyaclarını başa düşmək və mövcud və gələcək biznes müəssisələrinə möhkəm təməl yaratmağı təmin etməkdir.Bundan əlavə, bizim korporativ məqsədlərimiz və gözləntilərimizin ana mahiyyəti, idarə heyəti tərəfindən - Rüşvətxorluğa qarşı İMS (Keyfiyyət, Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit), İşin İdarə Edilməsi (CoW), Dərmanı, Spirtli içki və Qumar ilə əlaqəli siyasətinin Təhlükəsizlik İdarəetmə Hesabatı proseslərinin effektiv şəkildə həyata keçirildiyini yoxlamaq, izləmək və təhlil etməkdir.

 • Caspian Engineering Solutions sənaye inkişafında iştirak prosesinin davamlılığını təmin edir. Bizim missiyamız iş prosesinin bütün sahələrində davamlılığı tətbiq etməkdir. Biz ətraf mühitin qorunmasına, sülhün və ədalətin təminatına diqqət yetirir və Yer üzünündəki yaşıllığın qorunmasına çalışırıq.Hazırda bu məqsədimizə nail olmaq üçün sözügedən amillərin qorunması istiqamətində əməkdaşlığa hazır olan şirkətlərə resurslarımızı və vaxtımızı sərf edirik. Biz inanırıq ki, davamlı inkişaf hədəflərinin tətbiqi zamanı ətraf mühitin qorunmasına ayrılan diqqət dünya markasına çevrilmək üçün əsas şərtlərdən biridir.

 • CES-QP-PS-001 KSƏTƏM SİYASƏTİ (Keyfiyyət, Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit)
 • CES-QP-PS-002 İŞƏ NƏZARƏT SİYASƏTİ
 • CES-QP-PS-003 RÜŞVƏTXORLUQ ƏLEYHİNƏ SİYASƏT
 • CES-QP-PS-004 TƏHLÜKƏSİZ İDARƏETMƏ SİYASƏTİ
 • CES-QP-PS-005 NARKOTİK HƏBLƏR, ALKOQOL VƏ QUMAR HAQQINDA SİYASƏT
 • CES-QP-PS-006 MƏXFİLİK SİYASƏTİ
 • CES-QP-PS-007 İNSAN HÜQUQLARI SİYASƏTİ