img
  • Azerikimya moderinizasiyası və rekonstruksiyası ARDNŞ-ın EPC servisləri ilə mükafatlandirilmış Teknip İtaliya ilə bağladığı ən böyük layyihədir.
  • Layihənin tələbləri EP-300 qurğusunun yenidən konstruksiyası, lisenziyanlanması, yeni qaz emalı üçün təmizləyici üsul, yeni etilen və propilen saxlayıcıları ilə əlaqədar təsislər qurmaqdirş 
  • CES Azerikimya ərazisində tam mobil labaratoriya qurmuş və qrunt, sement, aqreqatların mexaniki, fiziki, vı kimyəvi testlərinin aparmaqdadir.