img
  • Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin inşası Azerbaycan qazının Gürcüstan, Türkiyə və Avropa bazarına cıxışının təminidir.
  • Boru kəməri Bakının yaxınlığında olan Sangaçal terminalından başlayaraq, Bakı-Tibilisi-Ceyhan neft borusunun yolu ilə Azerbaycan, Gürcüstandan Türkiyəyə nəql olunur. 
  • CES Saipem Netherland BV nin Azerbaycan filiali ilə müqaviləsində, boru kəmərinin ətrafında, müxtəlif beton, qrunt, aqreqat və digər geoloji testlər həyata keçirmişdir. 
  • CES BP ni bütün KN/KT tələblərini tam bir şəkildə təmin etmişdir.